Studievejledning

Du kan altid henvende dig til din studievejleder, hvis du har brug for råd og vejledning. Studievejlederen kan f.eks. hjælpe dig med:

  • Skolemæssige problemer
  • Hvad du skal lave efter studentereksamen
  • Eksamenstræning
  • Personlige, familiemæssige eller sociale problemer
  • Din økonomiske situation
  • Kontakt til psykolog, socialrådgiver eller en studievejleder ved en anden uddannelsesinstitution
  • Henvisning til læse-, tale- og hørepædagog

Du kan læse mere om studievejledningen i denne pjece.

Du kan altid kontakte din studievejleder i vejlederens træffetid eller per mail, så du kan få et møde sat i stand. Du vil altid kunne få tilladelse til at forlade undervisningen for at tale med din studievejleder.

Ungekontakten, det anonyme rådgivningstilbud til alle unge på ungdomsuddannelserne i Horsens, kan også træffes på skolen. Du kan se, hvem de er, og hvornår de er på skolen her.

Som ung kan man også have problemer, der ikke er skolerelaterede. Her kan det kommunale tilbud Headspace måske hjælpe. Du kan læse mere om, hvad Headspace tilbyder her.

Annette Haugbølle
Annette Haugbølle

Studievejleder & lærer

ah@hs-gym.dk

tlf.: 27775016

Dansk
Jannie Nagbøl Jespersen
Jannie Nagbøl Jespersen

Studievejleder & lærer

jn@hs-gym.dk

tlf.: 27775062

Dansk Engelsk
Lotte Vestergaard Melchiorsen
Lotte Vestergaard Melchiorsen

Studievejleder & lærer

lm@hs-gym.dk

tlf.: 40537093

Mediefag Musik
Marianne Mielke
Marianne Mielke

Studievejleder & lærer

me@hs-gym.dk

tlf.: 27775066

Dansk
Susanne Dygaard
Susanne Dygaard

Studievejleder & lærer

dy@hs-gym.dk

tlf.: 27775023

Dansk Psykologi